בדיקות אוטומטיות 2020 והלאה – מגמות ושינויים. עולם הבדיקות האוטומטיות כיום מחולק לשכבות. על היתרונות של בדיקה דרך API, ועל עולם ה-UI המחולק ל-3 שכבות: כשהשכבה הכי מדוברת היא Code less.

בדיקות אוטומטיות 2020 והלאה – מגמות ושינויים. עולם הבדיקות האוטומטיות כיום מחולק לשכבות. על היתרונות של בדיקה דרך API, ועל עולם ה-UI המחולק ל-3 שכבות: כשהשכבה הכי מדוברת היא Code less.

https://bit.ly/3lNSDei