האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה? תמיהות לגבי כתב המינוי של "ועדת רוזן" ומינוי חבריה, ותחושות קשות, שמישהו קודם "תקע את החץ" וכעת מציירים סביבו את המלצות הוועדה. האם הוועדה נועדה להקל על חברת הדואר ולהשביח את שוויה ערב ההפרטה? האם המדינה עשתה שימוש ב"וועדת רוזן" כדי לסייע לה כבעלים של חברת הדואר? ואם אין די בכך – תוך כדי השימוע על המלצות הוועדה, קיבלו "השחקנים" בענף הודעה, שזמן להגשת התייחסותם קוצר.

האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה? תמיהות לגבי כתב המינוי של "ועדת רוזן" ומינוי חבריה, ותחושות קשות, שמישהו קודם "תקע את החץ" וכעת מציירים סביבו את המלצות הוועדה. האם הוועדה נועדה להקל על חברת הדואר ולהשביח את שוויה ערב ההפרטה? האם המדינה עשתה שימוש ב"וועדת רוזן" כדי לסייע לה כבעלים של חברת הדואר? ואם אין די בכך – תוך כדי השימוע על המלצות הוועדה, קיבלו "השחקנים" בענף הודעה, שזמן להגשת התייחסותם קוצר.

https://bit.ly/DoarRozen