אקסטנד רובוטיקס: שת"פ חרדי-חילוני המשכיח את כל מה שחשבתם על רובוטים. הסטארטאפ הירושלמי מפתח פלטפורמה המנגישה פיתוח רובוטים שתוריד את חסמי הכניסה בשוק. הרובוט הראשון הוא ה-M1, שמיועד לשוק הסיעודי לסיוע לאחיות וצוות בבתי האבות ובמחלקות סיעודיות. הסטארטאפ נמצא כעת בסבב גיוס נוסף Round A.

אקסטנד רובוטיקס: שת"פ חרדי-חילוני המשכיח את כל מה שחשבתם על רובוטים. הסטארטאפ הירושלמי מפתח פלטפורמה המנגישה פיתוח רובוטים שתוריד את חסמי הכניסה בשוק. הרובוט הראשון הוא ה-M1, שמיועד לשוק הסיעודי לסיוע לאחיות וצוות בבתי האבות ובמחלקות סיעודיות. הסטארטאפ נמצא כעת בסבב גיוס נוסף Round A.

https://bit.ly/3hN47fq