זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000. הצלחתי להשיג עוד 3 מסמכים, שהם בגדר "ראיות זהב", ש"סותמות את הגולל" על אחד הטיעונים הכי נבזיים של תיק 4000, לגבי מעורבותו, כביכול, של נתניהו בתחום "הטלפוניה הסיטונאית". ראיות אלו, מצביעות לא רק על תפירת תיק מחפירה, אלא על רשלנות רבתית של מערכות החקירה והתביעה, תוך אי הבנה כיצד עבדה ועובדת הרגולציה בעולם התקשורת. פענוח 3 המסמכים "מזמן אמת", שתואמים עשרות מסמכים, שכבר חשפתי קודם בנושא "טלפוניה סיטונאית", ניתוח משמעויותיהם, וכיצד הם מוכיחים, שטענה מרכזית בכתב האישום בתיק 4000 היא שקר מוחלט. פרק 45 בסדרת הכתבות על תפירת תיק 4000.

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000. הצלחתי להשיג עוד 3 מסמכים, שהם בגדר "ראיות זהב", ש"סותמות את הגולל" על אחד הטיעונים הכי נבזיים של תיק 4000, לגבי מעורבותו, כביכול, של נתניהו בתחום "הטלפוניה הסיטונאית". ראיות אלו, מצביעות לא רק על תפירת תיק מחפירה, אלא על רשלנות רבתית של מערכות החקירה והתביעה, תוך אי הבנה כיצד עבדה ועובדת הרגולציה בעולם התקשורת. פענוח 3 המסמכים "מזמן אמת", שתואמים עשרות מסמכים, שכבר חשפתי קודם בנושא "טלפוניה סיטונאית", ניתוח משמעויותיהם, וכיצד הם מוכיחים, שטענה מרכזית בכתב האישום בתיק 4000 היא שקר מוחלט. פרק 45 בסדרת הכתבות על תפירת תיק 4000.

https://bit.ly/Tik4000No45