מצב אנטנות הסלולר ממשיך להידרדר בניגוד לנאמר בספינים של שר התקשורת. כל שפע הספינים של יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן-חורין, לא יכול לשנות את העובדות המצערות, שכמות אנטנות הסלולר בישראל ממשיכה לרדת כל חודש וגם החודש, במקום לעלות. שום ספין לא יכול לשנות את העובדה, שאיכות החוויה הסלולרית בישראל הולכת ומידרדרת וזה לא עתיד להשתנות בטווח הזמן הנראה לעין. כל הפרטים.

מצב אנטנות הסלולר ממשיך להידרדר בניגוד לנאמר בספינים של שר התקשורת. כל שפע הספינים של יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן-חורין, לא יכול לשנות את העובדות המצערות, שכמות אנטנות הסלולר בישראל ממשיכה לרדת כל חודש וגם החודש, במקום לעלות. שום ספין לא יכול לשנות את העובדה, שאיכות החוויה הסלולרית בישראל הולכת ומידרדרת וזה לא עתיד להשתנות בטווח הזמן הנראה לעין. כל הפרטים.

https://bit.ly/2G2Irhy

Photo by Pixabay on Pexels.com

מחשבה אחת על “מצב אנטנות הסלולר ממשיך להידרדר בניגוד לנאמר בספינים של שר התקשורת. כל שפע הספינים של יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן-חורין, לא יכול לשנות את העובדות המצערות, שכמות אנטנות הסלולר בישראל ממשיכה לרדת כל חודש וגם החודש, במקום לעלות. שום ספין לא יכול לשנות את העובדה, שאיכות החוויה הסלולרית בישראל הולכת ומידרדרת וזה לא עתיד להשתנות בטווח הזמן הנראה לעין. כל הפרטים.

  1. מתי אזרחים טיפשים החוששים מקרינה סלולרית, יבינו שכשכמות האנטנות יורדת, רמת הקרינה עולה בצורה אקספוננציאלית!
    הרי על מספר קטן יותר של אנטנות מותר לכסות את אותו השטח, ולכן, כדי להגיע לרמת אות נאותה, עליהן להגביר את עוצמת השידור, דבר המעלה את רמות הקרינה בצורה קיצונית.
    בסוף מסתבר שאותם הטיפשים שדורשים להוריד אנטנות, הם אלה המתלוננים על רמת השירות הירודה – הרצחת וגם ירשת???

    אהבתי

סגור לתגובות.