משרד התקשורת אישר את תכנית סלקום לתחמון קריטריונים לפרישת סיבים. שר התקשורת, יועז הנדל, אימץ קריטריונים טכנולוגיים, שיספקו עדיפות בלעדית לפריסת סלקום/IBC בסיבים לבתים וימנעו פריסת טכנולוגיות מתחרות ע"י בזק והוט. זאת, תוך התעלמות מוחלטת מההתפתחויות הטכנולוגיות הקיימות בעולם ומהצרכים של הלקוחות הביתיים.

משרד התקשורת אישר את תכנית סלקום לתחמון קריטריונים לפרישת סיבים. שר התקשורת, יועז הנדל, אימץ קריטריונים טכנולוגיים, שיספקו עדיפות בלעדית לפריסת סלקום/IBC בסיבים לבתים וימנעו פריסת טכנולוגיות מתחרות ע"י בזק והוט. זאת, תוך התעלמות מוחלטת מההתפתחויות הטכנולוגיות הקיימות בעולם ומהצרכים של הלקוחות הביתיים.

https://bit.ly/2Qlze5F