משרדי התקשורת והרשות לחדשנות במשרד הכלכלה פרסמו קול קורא לסטארטאפים לתמרוץ מחקר ופיתוח יישומים חדשניים בסביבת דור 5, באמצעות יישום טכנולוגיות דור 5 ב-2 מתארים.

משרדי התקשורת והרשות לחדשנות במשרד הכלכלה פרסמו קול קורא לסטארטאפים לתמרוץ מחקר ופיתוח יישומים חדשניים בסביבת דור 5, באמצעות יישום טכנולוגיות דור 5 ב-2 מתארים.

https://bit.ly/3lacW53