חשיפת החלטורה בהחלטות מנכ"לית משרד התקשורת בחיבורי הסיבים לבתים. מינוי מנכ"לית ללא כל ידע, ניסיון, השכלה או הבנה בעולם התקשורת, מקרין מיד על טיב קבלת ההחלטות בצמרת המשרד, במיוחד כשהבכירים, שמביאים לה נתונים והמלצות, שייכים כולם לאותה "קליקה", שמייצגת אינטרס אחד (אבל לא את האינטרסים הציבוריים והצרכניים). חשיפת עוד 2 שגיאות חמורות של המנכ"לית בתחום הכי חשוב למשרד (כהצהרת השר כמעט כל יום) – פריסת סיבים לבתים.

חשיפת החלטורה בהחלטות מנכ"לית משרד התקשורת בחיבורי הסיבים לבתים. מינוי מנכ"לית ללא כל ידע, ניסיון, השכלה או הבנה בעולם התקשורת, מקרין מיד על טיב קבלת ההחלטות בצמרת המשרד, במיוחד כשהבכירים, שמביאים לה נתונים והמלצות, שייכים כולם לאותה "קליקה", שמייצגת אינטרס אחד (אבל לא את האינטרסים הציבוריים והצרכניים). חשיפת עוד 2 שגיאות חמורות של המנכ"לית בתחום הכי חשוב למשרד (כהצהרת השר כמעט כל יום) – פריסת סיבים לבתים.

https://bit.ly/3hzFl2B