שר התקשורת יועז הנדל שכח להודות לאתר Telecom News על מאבקו רב השנים לעצירת "ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת". הערב חל מהפך מפתיע בעמדת יועז הנדל, בנושא "עסקני ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת", בהקשר לחסימות המספרים השרירותיות ב"קומה הכשרה". השר קיבל החלטה להתערב.

שר התקשורת יועז הנדל שכח להודות לאתר Telecom News על מאבקו רב השנים לעצירת "ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת". הערב חל מהפך מפתיע בעמדת יועז הנדל, בנושא "עסקני ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת", בהקשר לחסימות המספרים השרירותיות ב"קומה הכשרה". השר קיבל החלטה להתערב.

https://bit.ly/3l3qqjf