קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם את הפרטת הדואר: זו הפעם ה-15 מאז החלטת הממשלה ב-2012 על הפיכת בנק הדואר לבנק "חברתי", שמשרד התקשורת מבקש מוועדת הכלכלה לדחות את היישום, אלא שהפעם מדובר במקרה הזוי במיוחד אפילו בסטנדרטים של המשרד. מתה האשליה, שניתן להפריד בין חברת הדואר לבנק הדואר, וספק אם ניתן יהיה לקדם את הפרטת הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הסתיים השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן", וטרם נמצא פתרון לנושא מיפוי ושווי הנדל"ן של החברה. כל הפרטים.

קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם את הפרטת הדואר: זו הפעם ה-15 מאז החלטת הממשלה ב-2012 על הפיכת בנק הדואר לבנק "חברתי", שמשרד התקשורת מבקש מוועדת הכלכלה לדחות את היישום, אלא שהפעם מדובר במקרה הזוי במיוחד אפילו בסטנדרטים של המשרד. מתה האשליה, שניתן להפריד בין חברת הדואר לבנק הדואר, וספק אם ניתן יהיה לקדם את הפרטת הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הסתיים השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן", וטרם נמצא פתרון לנושא מיפוי ושווי הנדל"ן של החברה. כל הפרטים.

http://bit.ly/DoarPrivate