החל קידום חקיקה לביצוע ניסויים בכלי רכב אוטונומיים. החקיקה החדשה תמקם את ישראל בין המדינות המובילות בעולם בתחום התחבורה החכמה. כל הפרטים.

החל קידום חקיקה לביצוע ניסויים בכלי רכב אוטונומיים. החקיקה החדשה תמקם את ישראל בין המדינות המובילות בעולם בתחום התחבורה החכמה. כל הפרטים.

https://bit.ly/31dDbj9