המצאה חדשה של מנכ"לית משרד התקשורת: "שינוי ארגוני" לקידום "משובטים". הכישלון המחפיר של אגף פיקוח ואכיפה של משרד התקשורת, שהוביל להידרדרות נוראית של ישראל בכל קנה מידה השוואתי עולמי, הוליד פתרון יצירתי מהמנכ"לית החדשה של המשרד, בגיבוי השר יועז הנדל: מהלך של "שינוי ארגוני", של פיצול האגף ל-2 אגפים. כך, שניתן לקדם עוד "משובט" לתפקיד ראש אגף פיקוח ואכיפה, ולהקים אגף מיותר. כל הפרטים.

המצאה חדשה של מנכ"לית משרד התקשורת: "שינוי ארגוני" לקידום "משובטים". הכישלון המחפיר של אגף פיקוח ואכיפה של משרד התקשורת, שהוביל להידרדרות נוראית של ישראל בכל קנה מידה השוואתי עולמי, הוליד פתרון יצירתי מהמנכ"לית החדשה של המשרד, בגיבוי השר יועז הנדל: מהלך של "שינוי ארגוני", של פיצול האגף ל-2 אגפים. כך, שניתן לקדם עוד "משובט" לתפקיד ראש אגף פיקוח ואכיפה, ולהקים אגף מיותר. כל הפרטים.

https://bit.ly/3l1qpfo