מערך הסייבר הלאומי השיק מחשבון המגלה כמה הארגון מוגן מפני תקיפת סייבר. הושק מחשבון ייחודי (מערכת יוב"ל) המאפשר לכל ארגון קטן, בינוני וגדול בישראל לבדוק ללא עלות את רמת הגנת הסייבר שלו ואת עמידתו בתקנים מקומיים ובין-לאומיים בצורה אנונימית, דינמית ופשוטה. איך הוא עובד? הרישום למערכת בעיצומו.

מערך הסייבר הלאומי השיק מחשבון המגלה כמה הארגון מוגן מפני תקיפת סייבר. הושק מחשבון ייחודי (מערכת יוב"ל) המאפשר לכל ארגון קטן, בינוני וגדול בישראל לבדוק ללא עלות את רמת הגנת הסייבר שלו ואת עמידתו בתקנים מקומיים ובין-לאומיים בצורה אנונימית, דינמית ופשוטה. איך הוא עובד? הרישום למערכת בעיצומו.

https://bit.ly/3kV2tun