בדיקת מומחי פרטיות ואבטחה מראה: אפליקציית המגן 2 עדיפה על איכוני השב"כ. עם זאת, היעילות באיתור המגעים תלויה במידת התפוצה. כדי לזהות מגעים באמצעות בלוטות', האפליקציה צריכה להיות מותקנת על 2 המכשירים (של החולה ושל מי שבא איתו במגע). כל הפרטים.

בדיקת מומחי פרטיות ואבטחה מראה: אפליקציית המגן 2 עדיפה על איכוני השב"כ. עם זאת, היעילות באיתור המגעים תלויה במידת התפוצה. כדי לזהות מגעים באמצעות בלוטות', האפליקציה צריכה להיות מותקנת על 2 המכשירים (של החולה ושל מי שבא איתו במגע). כל הפרטים.

https://bit.ly/3141Gzp