פשוט מדהים: התגלו כעת עוד 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000. מוניר קזמל, הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת, שחרר לפתע 2 מסמכים, שהם בגדר "ראיות זהב", ש"מפוצצות" את הלב של תיק 4000 לגבי אישור נתניהו את "עסקת בזק-YES". ראיות אלו, שנחשפות ומנותחות כאן, מצביעות לא רק על תפירת תיק מחפירה ומזעזעת, שלא הייתה כדוגמתה מאז משפט דרייפוס, אלא על רשלנות רבתית של מערכות החקירה והתביעה, תוך אי הבנה מוחלטת כיצד עבדה ועובדת הרגולציה בעולם התקשורת. פענוח 2 המסמכים "מזמן אמת", המשמעויות שלהם, וכיצד הם מוכיחים, ש-2 הטענות המרכזיות בכתב האישום בתיק 4000 הן שקר מוחלט. ומהו המסמך השלישי, שלא שוחרר כי נתפס ע"י החוקרים? פרק 44 בסדרת הכתבות על תפירת תיק 4000.

פשוט מדהים: התגלו כעת עוד 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000. מוניר קזמל, הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת, שחרר לפתע 2 מסמכים, שהם בגדר "ראיות זהב", ש"מפוצצות" את הלב של תיק 4000 לגבי אישור נתניהו את "עסקת בזק-YES". ראיות אלו, שנחשפות ומנותחות כאן, מצביעות לא רק על תפירת תיק מחפירה ומזעזעת, שלא הייתה כדוגמתה מאז משפט דרייפוס, אלא על רשלנות רבתית של מערכות החקירה והתביעה, תוך אי הבנה מוחלטת כיצד עבדה ועובדת הרגולציה בעולם התקשורת. פענוח 2 המסמכים "מזמן אמת", המשמעויות שלהם, וכיצד הם מוכיחים, ש-2 הטענות המרכזיות בכתב האישום בתיק 4000 הן שקר מוחלט. ומהו המסמך השלישי, שלא שוחרר כי נתפס ע"י החוקרים? פרק 44 בסדרת הכתבות על תפירת תיק 4000.

https://bit.ly/Tik4000No44

מחשבה אחת על “פשוט מדהים: התגלו כעת עוד 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000. מוניר קזמל, הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת, שחרר לפתע 2 מסמכים, שהם בגדר "ראיות זהב", ש"מפוצצות" את הלב של תיק 4000 לגבי אישור נתניהו את "עסקת בזק-YES". ראיות אלו, שנחשפות ומנותחות כאן, מצביעות לא רק על תפירת תיק מחפירה ומזעזעת, שלא הייתה כדוגמתה מאז משפט דרייפוס, אלא על רשלנות רבתית של מערכות החקירה והתביעה, תוך אי הבנה מוחלטת כיצד עבדה ועובדת הרגולציה בעולם התקשורת. פענוח 2 המסמכים "מזמן אמת", המשמעויות שלהם, וכיצד הם מוכיחים, ש-2 הטענות המרכזיות בכתב האישום בתיק 4000 הן שקר מוחלט. ומהו המסמך השלישי, שלא שוחרר כי נתפס ע"י החוקרים? פרק 44 בסדרת הכתבות על תפירת תיק 4000.

  1. בסופו של יום המושחתים האמיתיים יקבלו את עונשם והצדיק נתניהו בפרשה הזו יזוכה וימשיך להוליך את ארצנו ובני עמנו להמשך ההצלחות שהביא עלינו בדור הזה .סופם של גנבים לתליה ושל מושחתים נאלחים לאבדון

    אהבתי

סגור לתגובות.