נחשפו חולשות אבטחה חמורות ברובוט האישי של חברת temi הישראלית. בישראל נבחר טמי לאחרונה ע"י משרד הביטחון כפלטפורמה הרובוטית המובילה לביקורים וירטואליים בבתי חולים. אך התגלה, שטמי לא טוב בשמירת סודות… מהו פרט המידע היחיד, שהאקר מתחיל היה צריך, כדי לקבל גישה מלאה מרחוק לטמי, למצב הרפואי של חולים ולמערכת המידע של בית החולים – מידע יקר מפז עבור פורצים? פירוט השתלשלות העניינים.

נחשפו חולשות אבטחה חמורות ברובוט האישי של חברת temi הישראלית. בישראל נבחר טמי לאחרונה ע"י משרד הביטחון כפלטפורמה הרובוטית המובילה לביקורים וירטואליים בבתי חולים. אך התגלה, שטמי לא טוב בשמירת סודות… מהו פרט המידע היחיד, שהאקר מתחיל היה צריך, כדי לקבל גישה מלאה מרחוק לטמי, למצב הרפואי של חולים ולמערכת המידע של בית החולים – מידע יקר מפז עבור פורצים? פירוט השתלשלות העניינים.

https://bit.ly/33vRhOp