ויזואליזציה עשירה ככלי לייעול עסקי והצפת תובנות עסקיות חדשות: תהליך השוזר בתוכו שילוב של מימוש צרכים עסקיים, בנייה נכונה של תשתית נתונים והגדרה מדויקת של מדדים ארגוניים, מאפשר לקבל החלטות טובות ואיכותיות יותר, שמבוססות על נתונים ולא על הרגשת בטן. מה שארגונים רצוי שיטמיעו.

ויזואליזציה עשירה ככלי לייעול עסקי והצפת תובנות עסקיות חדשות: תהליך השוזר בתוכו שילוב של מימוש צרכים עסקיים, בנייה נכונה של תשתית נתונים והגדרה מדויקת של מדדים ארגוניים, מאפשר לקבל החלטות טובות ואיכותיות יותר, שמבוססות על נתונים ולא על הרגשת בטן. מה שארגונים רצוי שיטמיעו.

https://bit.ly/30t3nWx