דילמות בהטמעת תוכנת PLM (ניהול מחזור חיי מוצר). הצגת ההתלבטויות בהן מתחבטים מקבלי ההחלטות בארגון טרם הטמעת מערכת PLM ודוגמאות לשאלות, שראוי לשאול טרם יישום המערכת.

דילמות בהטמעת תוכנת PLM (ניהול מחזור חיי מוצר). הצגת ההתלבטויות בהן מתחבטים מקבלי ההחלטות בארגון טרם הטמעת מערכת PLM ודוגמאות לשאלות, שראוי לשאול טרם יישום המערכת.

https://bit.ly/30bEz5q