חשיפה: הרשות לתחרות סייעה לפיגור של כ-10 שנים בפריסת סיבים בישראל! באופן מפתיע ולאחר כשנה שהוסתר, נחשף פרוטוקול "הוועדה לפטורים ולמיזוגים", שעסקה בקנס הענק של 30 מיליון ש"ח על בזק וחצי מיליון ש"ח על סטלה הנדלר, ואח"כ עוד קנס של 4.2 מיליון ש"ח על בזק, בגלל פריסת הסיבים של מתחרותיה של בזק בתשתיותיה. כך, באוסף מדהים של טעויות, פברוקים, שקרים והסתרות, גם הרשות לתחרות תרמה באופן ישיר לפיגור העצום של ישראל בתחום פריסת הסיבים לבתים.

חשיפה: הרשות לתחרות סייעה לפיגור של כ-10 שנים בפריסת סיבים בישראל! באופן מפתיע ולאחר כשנה שהוסתר, נחשף פרוטוקול "הוועדה לפטורים ולמיזוגים", שעסקה בקנס הענק של 30 מיליון ש"ח על בזק וחצי מיליון ש"ח על סטלה הנדלר, ואח"כ עוד קנס של 4.2 מיליון ש"ח על בזק, בגלל פריסת הסיבים של מתחרותיה של בזק בתשתיותיה. כך, באוסף מדהים של טעויות, פברוקים, שקרים והסתרות, גם הרשות לתחרות תרמה באופן ישיר לפיגור העצום של ישראל בתחום פריסת הסיבים לבתים.

https://bit.ly/MichalHalperinBezeq