הפרטת דואר ישראל יצאה לדרך. מהו פרופיל המשקיע המבוקש? רשות החברות הממשלתיות יוצאת במכרז למכירה בשלב ראשון של 20% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל כדי להכניס משקיע אסטרטגי, שייפתח את החברה ואת שירותי הדואר לטובת הציבור. עיקרי הדברים, שנאמרו במסיבת העיתונאים.

הפרטת דואר ישראל יצאה לדרך. מהו פרופיל המשקיע המבוקש? רשות החברות הממשלתיות יוצאת במכרז למכירה בשלב ראשון של 20% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל כדי להכניס משקיע אסטרטגי, שייפתח את החברה ואת שירותי הדואר לטובת הציבור. עיקרי הדברים, שנאמרו במסיבת העיתונאים.

https://bit.ly/2OqmVEu