סקר מצב אבטחת המידע 2020: ריבוי עננים מוביל לריבוי אירועי אבטחה בענן. הסקר נערך בקרב כ-3,500 מנהלי IT המנהלים עומסי עבודה בענן. מסתמן, שה-GDPR מספק יתרון לאירופאים, שסובלים פחות מאירועי אבטחה. כל הממצאים.

סקר מצב אבטחת המידע 2020: ריבוי עננים מוביל לריבוי אירועי אבטחה בענן. הסקר נערך בקרב כ-3,500 מנהלי IT המנהלים עומסי עבודה בענן. מסתמן, שה-GDPR מספק יתרון לאירופאים, שסובלים פחות מאירועי אבטחה. כל הממצאים.

https://bit.ly/2ARVMXE