מערך הסייבר הלאומי ויחידת הסייבר במכון היצוא פרסמו הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות בתערוכת תמונות בנושא טכנולוגיות סייבר וחדשנות ישראלית. לכל פיתוח, שייבחר להיות מוצג בתערוכה, יתוכנן ביטוי ויזואלי ייחודי המעביר את יתרונות הפיתוח בצורה מעניינת. פורסמו 5 קריטריונים. התערוכה תוצג בפלטפורמות שונות בארץ ובחו"ל. הרישום בעיצומו.

מערך הסייבר הלאומי ויחידת הסייבר במכון היצוא פרסמו הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות בתערוכת תמונות בנושא טכנולוגיות סייבר וחדשנות ישראלית. לכל פיתוח, שייבחר להיות מוצג בתערוכה, יתוכנן ביטוי ויזואלי ייחודי המעביר את יתרונות הפיתוח בצורה מעניינת. פורסמו 5 קריטריונים. התערוכה תוצג בפלטפורמות שונות בארץ ובחו"ל. הרישום בעיצומו.

https://bit.ly/329JEwv