מחקר מגדיר לראשונה אוהדי ספורט לפי גישתם לתכני ספורט פירטיים. נחשף דו"ח ראשון מסוגו, שנועד להרחיב את ההבנה בתחום פירטיות הספורט בטלוויזיה ובאינטרנט ולסייע בהגנה על זכויות היוצרים של משחקי ספורט. במחקר זוהו 3 קבוצות עיקריות של אוהדי ספורט לפי מניעים של להשתמש בשידורים פירטיים.

מחקר מגדיר לראשונה אוהדי ספורט לפי גישתם לתכני ספורט פירטיים. נחשף דו"ח ראשון מסוגו, שנועד להרחיב את ההבנה בתחום פירטיות הספורט בטלוויזיה ובאינטרנט ולסייע בהגנה על זכויות היוצרים של משחקי ספורט. במחקר זוהו 3 קבוצות עיקריות של אוהדי ספורט לפי מניעים של להשתמש בשידורים פירטיים.

https://bit.ly/2O4NiiS