שר התקשורת יועז הנדל פרסם בעמוד הפייסבוק שלו פעולות לגל שני של הקורונה. יועז הנדל פרסם בפייסבוק פוסט תחת הכותרת "דו"ח קורונה" להלן ציטוטים חלקיים מהפוסט. ניתוח הספין החדש של השר ייעשה בכתבה נפרדת.

שר התקשורת יועז הנדל פרסם בעמוד הפייסבוק שלו פעולות לגל שני של הקורונה. יועז הנדל פרסם בפייסבוק פוסט תחת הכותרת "דו"ח קורונה" להלן ציטוטים חלקיים מהפוסט. ניתוח הספין החדש של השר ייעשה בכתבה נפרדת.

https://bit.ly/2ZBszss