מחקר ישראלי בקרב מנהלי מוקדי שירות מגלה תזוזה עמוקה שתשנה את עולם המוקדים. משבר הקורונה הוביל לשינויים מהותיים ולתופעה, שניתן לכנותה Tectonic Shift בעולם המוקדים. תוצאות מפתיעות לגבי הגורמים החשובים בעבודה מהבית, חשיבות אבטחת המידע וכיצד יתופעלו מוקדי השירות בעידן ה"פוסט קורונה".

מחקר ישראלי בקרב מנהלי מוקדי שירות מגלה תזוזה עמוקה שתשנה את עולם המוקדים. משבר הקורונה הוביל לשינויים מהותיים ולתופעה, שניתן לכנותה Tectonic Shift בעולם המוקדים. תוצאות מפתיעות לגבי הגורמים החשובים בעבודה מהבית, חשיבות אבטחת המידע וכיצד יתופעלו מוקדי השירות בעידן ה"פוסט קורונה".

https://bit.ly/31BOH8R