זו הסיבה ששוק התקשורת בישראל נמצא ברמה מתחת למדינות העולם השלישי. בעשור שחלף שוק התקשורת הישראלי, שהיה בעשורים הקודמים בצמרת העולמית, נפל לתחתית ושום תכנית רגולטורית (בין אם זה בסיבים ובין אם זה בסלולר) לא התממשה בלו"ז מתוכנן כלשהו. הסיבה המרכזית: הכל מתחיל ונגמר באי ציות לחוק. יש מי שהוביל למצב הזה ובכוונה, ויש מי שנתן לזה גיבוי וחיפוי. הכל על הידרדרות פעילות מינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.

זו הסיבה ששוק התקשורת בישראל נמצא ברמה מתחת למדינות העולם השלישי. בעשור שחלף שוק התקשורת הישראלי, שהיה בעשורים הקודמים בצמרת העולמית, נפל לתחתית ושום תכנית רגולטורית (בין אם זה בסיבים ובין אם זה בסלולר) לא התממשה בלו"ז מתוכנן כלשהו. הסיבה המרכזית: הכל מתחיל ונגמר באי ציות לחוק. יש מי שהוביל למצב הזה ובכוונה, ויש מי שנתן לזה גיבוי וחיפוי. הכל על הידרדרות פעילות מינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.

https://bit.ly/38jVXaN