איך המנכ"ל חסר הידע של משרד התקשורת הטעה את הציבור והעיתונאים? כל כלי התקשורת (למעט אחד) ביצעו "העתק הדבק" להודעת מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן, להחלטתו על "מחיר אחיד לשירותי סיבים לבתים". אך עיתונאים והציבור לא שמו לב, שהשימוע היה לנושא א' והמנכ"ל קיבל החלטה בנושא ב' – נושא אחר לחלוטין, שטרם ברור מה הוא, וגם אין למנכ"ל סמכות לקבל החלטה בנושא הזה. למה שר התקשורת שותק נוכח הביזיון הזה, של מנכ"ל חסר הבנה בתקשורת, ששולף רגולציה, שלא ניתן לייצר אותה בשום מקרה והיא אנטי צרכנית ולא חוקית במהותה? וגם: פירוט מונחים הכי בסיסים בעולם התקשורת, שהמנכ"ל עדיין לא הצליח ללמוד, ושגיאות חמורות במסמך שלו.

איך המנכ"ל חסר הידע של משרד התקשורת הטעה את הציבור והעיתונאים? כל כלי התקשורת (למעט אחד) ביצעו "העתק הדבק" להודעת מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן, להחלטתו על "מחיר אחיד לשירותי סיבים לבתים". אך עיתונאים והציבור לא שמו לב, שהשימוע היה לנושא א' והמנכ"ל קיבל החלטה בנושא ב' – נושא אחר לחלוטין, שטרם ברור מה הוא, וגם אין למנכ"ל סמכות לקבל החלטה בנושא הזה. למה שר התקשורת שותק נוכח הביזיון הזה, של מנכ"ל חסר הבנה בתקשורת, ששולף רגולציה, שלא ניתן לייצר אותה בשום מקרה והיא אנטי צרכנית ולא חוקית במהותה? וגם: פירוט מונחים הכי בסיסים בעולם התקשורת, שהמנכ"ל עדיין לא הצליח ללמוד, ושגיאות חמורות במסמך שלו.

https://bit.ly/3eFvCpT