איך אפשר לגנוז תיק פלילי בלי לסגור אותו תחילה? תשאלו את היועמ"ש! התפתחות נוספת בפרשת "איקיוטק" (פרשת "העוקץ הסלולרי" הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בישראל): היועמ"ש מתחמק מלהשיב איך אפשר לגנוז תיק פלילי בלי לסגור אותו קודם, ומדוע משרד המשפטים (יחידת חופש המידע) שיקרה ומשקרת בתגובתה. חשיפת האחראים למחדל המשפטי, שמעורבים בו היועמ"ש (שהוא גם פרקליט המדינה), פרקליטת מחוז ת"א (פלילי), והנשיא הפורש בפתאומיות של בית המשפט המחוזי בת"א. וגם: את מי עדיין לא תבעו ויש צורך לתבוע בפרשה העגומה הזו? מי מתנכל לנפגעי "פרשת איקיוטק" עד כה?

איך אפשר לגנוז תיק פלילי בלי לסגור אותו תחילה? תשאלו את היועמ"ש!
התפתחות נוספת בפרשת "איקיוטק" (פרשת "העוקץ הסלולרי" הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בישראל): היועמ"ש מתחמק מלהשיב איך אפשר לגנוז תיק פלילי בלי לסגור אותו קודם, ומדוע משרד המשפטים (יחידת חופש המידע) שיקרה ומשקרת בתגובתה. חשיפת האחראים למחדל המשפטי, שמעורבים בו היועמ"ש (שהוא גם פרקליט המדינה), פרקליטת מחוז ת"א (פלילי), והנשיא הפורש בפתאומיות של בית המשפט המחוזי בת"א. וגם: את מי עדיין לא תבעו ויש צורך לתבוע בפרשה העגומה הזו? מי מתנכל לנפגעי "פרשת איקיוטק" עד כה?

https://bit.ly/2AdFAjk