משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים האופטיים. משרד התקשורת הודיע על קביעת מחיר אחיד לצרכן לקבלת שירותי אינטרנט מתקדמים, בחוסר סמכות ובניגוד לחוק בתחום המחירים ובהתערבות בוטה בשוק החופשי. זו לא יצירה של "סביבה תחרותית הוגנת" אלא חיסול התחרות. האם השרים יועז הנדל (שר התקשורת) וישראל כץ (שר האוצר) אישרו את ההחלטה הזויה הזו?

משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים האופטיים. משרד התקשורת הודיע על קביעת מחיר אחיד לצרכן לקבלת שירותי אינטרנט מתקדמים, בחוסר סמכות ובניגוד לחוק בתחום המחירים ובהתערבות בוטה בשוק החופשי. זו לא יצירה של "סביבה תחרותית הוגנת" אלא חיסול התחרות. האם השרים יועז הנדל (שר התקשורת) וישראל כץ (שר האוצר) אישרו את ההחלטה הזויה הזו?

https://bit.ly/2Z8lsaD

????????????????????????????????????