קובוטים (רובוטים שיתופיים) גויסו ללקיחת דגימות רוק מנבדקי הקורונה. המערכת, שהושקה לפני כשבוע, מעוררת עניין ברחבי העולם – כולל בישראל. איך היא עובדת?

קובוטים (רובוטים שיתופיים) גויסו ללקיחת דגימות רוק מנבדקי הקורונה. המערכת, שהושקה לפני כשבוע, מעוררת עניין ברחבי העולם – כולל בישראל. איך היא עובדת?

https://bit.ly/3hSpSeb