עד מתי שר התקשורת יועז הנדל יעמוד חסר אונים מול השתוללות הוט-מובייל? חשיפת עוד התעללות של הוט-מובייל בלקוחה, מה שמצביע על "חברה מפרת חוק סדרתית", כפי שהתגלה בחשיפות קודמות. צמרת משרד התקשורת ממשיכה "לטמון את הראש בחול" ולהתעלם מהשתוללות הוט-מובייל על גב וכיס לקוחותיה, ולא נוקטת את מה שהחוק מטיל עליה: להגן על צרכני חברות הסלולר ממעשי שוד, עושק וגזל. עוד תביעה נגד הוט-מובייל.

עד מתי שר התקשורת יועז הנדל יעמוד חסר אונים מול השתוללות הוט-מובייל? חשיפת עוד התעללות של הוט-מובייל בלקוחה, מה שמצביע על "חברה מפרת חוק סדרתית", כפי שהתגלה בחשיפות קודמות. צמרת משרד התקשורת ממשיכה "לטמון את הראש בחול" ולהתעלם מהשתוללות הוט-מובייל על גב וכיס לקוחותיה, ולא נוקטת את מה שהחוק מטיל עליה: להגן על צרכני חברות הסלולר ממעשי שוד, עושק וגזל. עוד תביעה נגד הוט-מובייל.

https://bit.ly/2V46jWK