קודם יצרו לבקשת סלקום רגולציה עקומה עבור בזק ב"בנדל ההפוך" וכעת מתקנים אותה. לאחר שמסלול ה"בנדל ההפוך" אושר רק לשנה במקום ללא הגבלת זמן עקב לחצים של סלקום בגלל שזה היה מסלול טוב עבור לקוחות בזק, כעת שר התקשורת הורה לבזק להמשיך ולשווק אינטרנט ביתי בשיתוף עם ספק בחשבונית אחת והפעם ללא הגבלת זמן. פירוט ההחלטה המסיימת את ההתעללות בבזק.

קודם יצרו לבקשת סלקום רגולציה עקומה עבור בזק ב"בנדל ההפוך" וכעת מתקנים אותה. לאחר שמסלול ה"בנדל ההפוך" אושר רק לשנה במקום ללא הגבלת זמן עקב לחצים של סלקום בגלל שזה היה מסלול טוב עבור לקוחות בזק, כעת שר התקשורת הורה לבזק להמשיך ולשווק אינטרנט ביתי בשיתוף עם ספק בחשבונית אחת והפעם ללא הגבלת זמן. פירוט ההחלטה המסיימת את ההתעללות בבזק.

https://bit.ly/3fELeds