משרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר יוצאים בתוכנית תמרוץ לעסקים לחיבור לסיבים אופטיים בתקופת הקורונה. המענקים, שיינתנו ע"י הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה, יסייעו לעסקים, שיקדמו את שדרוג תשתיות התקשורת שלהם. העלות התקציבית היא 20 מיליון ₪. כל הפרטים.

משרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר יוצאים בתוכנית תמרוץ לעסקים לחיבור לסיבים אופטיים בתקופת הקורונה. המענקים, שיינתנו ע"י הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה, יסייעו לעסקים, שיקדמו את שדרוג תשתיות התקשורת שלהם. העלות התקציבית היא 20 מיליון ₪. כל הפרטים.

https://bit.ly/3ep0DOs