פורסם הפיתוח הזוכה בתחרות 'סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי 6.0' באוני' בן-גוריון. לצד האפליקציה הזוכה XSible למיפוי שיתופי של מקומות נגישים, התחרו 4 צוותים נוספים, שהציגו מגוון מיזמים טכנולוגיים חדשניים לייעול שירותי המגזר הציבורי בישראל, להפחתת הבירוקרטיה ולשיפור השירות המקוון לאזרח.

פורסם הפיתוח הזוכה בתחרות 'סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי 6.0' באוני' בן-גוריון. לצד האפליקציה הזוכה XSible למיפוי שיתופי של מקומות נגישים, התחרו 4 צוותים נוספים, שהציגו מגוון מיזמים טכנולוגיים חדשניים לייעול שירותי המגזר הציבורי בישראל, להפחתת הבירוקרטיה ולשיפור השירות המקוון לאזרח.

https://bit.ly/2Y55i2s