משתמשי Outlook ו-Office נמצאים כעת על הכוונת של קבוצת התקיפה גמארדון. קבוצת ה-APT משתמשת כעת בשיטות חדשניות כדי להפיץ קודים זדוניים. תועד לראשונה מקרה של קבוצת תקיפה המשתמשת בקובץ OTM ובפקודות מאקרו של Microsoft Outlook כדי להגיע למטרתה. כל הפרטים.

משתמשי Outlook ו-Office נמצאים כעת על הכוונת של קבוצת התקיפה גמארדון. קבוצת ה-APT משתמשת כעת בשיטות חדשניות כדי להפיץ קודים זדוניים. תועד לראשונה מקרה של קבוצת תקיפה המשתמשת בקובץ OTM ובפקודות מאקרו של Microsoft Outlook כדי להגיע למטרתה. כל הפרטים.

https://bit.ly/3e5QeY0