איך שינוי מילה אחת הפיל בפח את חיים גרון ועדים רבים בתיק 4000. נושא "הטלפוניה הסיטונאית" הוא אחד הנושאים הכי מטומטמים והזויים, שהוכנסו לכתב האישום בתיק 4000, מפני שמדובר בנושא, שכולו אי הבנה מוחלטת של המציאות. לתוך הכאוס הזה נכנסו החוקרים, הפרקליטות, היועמ"ש ורביב דרוקר, והטעו את כמעט כל העדים שהיו סביב התיק הזה, כולל את עו"ד חיים גרון, שהופיע בתכנית "המקור". נתניהו בכלל לא היה ולא מעורב בכל הסיפור הזה. יש לבטל את כתב האישום בתיק 4000.

איך שינוי מילה אחת הפיל בפח את חיים גרון ועדים רבים בתיק 4000. נושא "הטלפוניה הסיטונאית" הוא אחד הנושאים הכי מטומטמים והזויים, שהוכנסו לכתב האישום בתיק 4000, מפני שמדובר בנושא, שכולו אי הבנה מוחלטת של המציאות. לתוך הכאוס הזה נכנסו החוקרים, הפרקליטות, היועמ"ש ורביב דרוקר, והטעו את כמעט כל העדים שהיו סביב התיק הזה, כולל את עו"ד חיים גרון, שהופיע בתכנית "המקור". נתניהו בכלל לא היה ולא מעורב בכל הסיפור הזה. יש לבטל את כתב האישום בתיק 4000.

https://bit.ly/TelephoniaSitonait