סערה בתיק 4000: "ראיית הזהב" שפורסמה צריכה להוביל לביטול התיק! למה "עד המדינה" שלמה פילבר ואחריו הפרקליטות, היועמ"ש ומדברריהם בתקשורת (במקרה זה של הדלפת "ראיית הזהב" החדשה נגד נתניהו ב"חדשות ערוץ 13"), יכולים לשקר בלי היסוס? כי הם יכולים לעשות צחוק מהעובדות ומכולנו. הם "מעל לכל חוק ונורמה" וחושבים שאנו מטומטמים. לא עוד! לא רק ועדת חקירה יש להקים, יש לבטל ובדחיפות את התיק התפור וההזוי הזה בבית המשפט המחוזי בירושלים. ניתוח "ראיית הזהב" המפוברקת.

סערה בתיק 4000: "ראיית הזהב" שפורסמה צריכה להוביל לביטול התיק! למה "עד המדינה" שלמה פילבר ואחריו הפרקליטות, היועמ"ש ומדברריהם בתקשורת (במקרה זה של הדלפת "ראיית הזהב" החדשה נגד נתניהו ב"חדשות ערוץ 13"), יכולים לשקר בלי היסוס? כי הם יכולים לעשות צחוק מהעובדות ומכולנו. הם "מעל לכל חוק ונורמה" וחושבים שאנו מטומטמים. לא עוד! לא רק ועדת חקירה יש להקים, יש לבטל ובדחיפות את התיק התפור וההזוי הזה בבית המשפט המחוזי בירושלים. ניתוח "ראיית הזהב" המפוברקת.

https://bit.ly/GoldEvidenceFalse