משרד התקשורת החליט לעצור את תופעת המסרונים המזויפים, תופעה ולפיה גורמים מפיצים מסרונים לציבור תוך התחזות למנוי אחר על ידי שימוש במספר הטלפון שלו. איך זה יעבוד?

משרד התקשורת החליט לעצור את תופעת המסרונים המזויפים, תופעה ולפיה גורמים מפיצים מסרונים לציבור תוך התחזות למנוי אחר על ידי שימוש במספר הטלפון שלו. איך זה יעבוד?

https://bit.ly/301qAPZ