דו"ח: הקשר בין שימוש בשירותי ענן והעלייה במתקפות סייבר בתקופת הקורונה. המגמות, שעולות מהדו"ח, מדגישות את הצורך במודלים חדשים, שיתמכו בדרישות האבטחה של ארגונים בסביבת העבודה מרחוק, שהשימוש בה צפוי להימשך גם בעתיד. הממצאים הם מכל מגזרי התעשייה כולל שירותים פיננסיים, תעשיית הבריאות, המגזר הציבורי, חינוך ועוד.

דו"ח: הקשר בין שימוש בשירותי ענן והעלייה במתקפות סייבר בתקופת הקורונה. המגמות, שעולות מהדו"ח, מדגישות את הצורך במודלים חדשים, שיתמכו בדרישות האבטחה של ארגונים בסביבת העבודה מרחוק, שהשימוש בה צפוי להימשך גם בעתיד. הממצאים הם מכל מגזרי התעשייה כולל שירותים פיננסיים, תעשיית הבריאות, המגזר הציבורי, חינוך ועוד.

https://bit.ly/3d8uSZs