משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום. זאת, בגין פגיעה בתחרות ע"י שיווק סל שירותים משותף לאינטרנט בניגוד להוראות המשרד והרישיון לעניין הפרדה המבנית.

משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום. זאת, בגין פגיעה בתחרות ע"י שיווק סל שירותים משותף לאינטרנט בניגוד להוראות המשרד והרישיון לעניין הפרדה המבנית.

https://bit.ly/36urqWN