השקרים, הרמאויות, הצנזורות, העיוותים, הסילופים והחפיפניקיות של רביב דרוקר בתיק 4000. פירוק השקרים הרבים של רביב דרוקר בתכנית "המקור" בערוץ 13 על תיקי נתניהו – וזה עוד על קצה המזלג. מאת: אבי וייס ואלי ציפורי.

השקרים, הרמאויות, הצנזורות, העיוותים, הסילופים והחפיפניקיות של רביב דרוקר בתיק 4000. פירוק השקרים הרבים של רביב דרוקר בתכנית "המקור" בערוץ 13 על תיקי נתניהו – וזה עוד על קצה המזלג. מאת: אבי וייס ואלי ציפורי.

https://bit.ly/36nUEXc