"ברוך שפטרנו מעונשו של זה" – המנכ"ל הכושל של מש' התקשורת עף כטיל! המנכ"ל הכושל ביותר של משרד התקשורת, נתי כהן, סיים את דרכו בצורה כמעט זהה למנכ"ל אחר ("עד מפתח" ב"תיק 4000"): אבי ברגר. אין מה לסכם כעת את הקדנציה הזו, כי היא מתועדת בעשרות תלונות שהוגשו נגדו, אצל היועמ"ש, בפרקליטות ובנש"מ. כל הפרטים.

"ברוך שפטרנו מעונשו של זה" – המנכ"ל הכושל של מש' התקשורת עף כטיל! המנכ"ל הכושל ביותר של משרד התקשורת, נתי כהן, סיים את דרכו בצורה כמעט זהה למנכ"ל אחר ("עד מפתח" ב"תיק 4000"): אבי ברגר. אין מה לסכם כעת את הקדנציה הזו, כי היא מתועדת בעשרות תלונות שהוגשו נגדו, אצל היועמ"ש, בפרקליטות ובנש"מ. כל הפרטים.

https://bit.ly/NatiAfKtil