תובנות בתחום אבטחת סייבר שארגונים יכולים ללמוד מניהול התפרצות הקורונה. אמנם, מגיפות נגיפיות שונות מהתקפות סייבר, אך לשתיהן משותף אופן השפעת ההרס, שהן יכולות לחולל. ארגונים/עסקים צריכים להפנים את הסיכונים ולהכין תוכניות טיפול הכוללות 5 תחומים.

תובנות בתחום אבטחת סייבר שארגונים יכולים ללמוד מניהול התפרצות הקורונה. אמנם, מגיפות נגיפיות שונות מהתקפות סייבר, אך לשתיהן משותף אופן השפעת ההרס, שהן יכולות לחולל. ארגונים/עסקים צריכים להפנים את הסיכונים ולהכין תוכניות טיפול הכוללות 5 תחומים.

https://bit.ly/364I3rR