האם שר התקשורת הטרי יועז הנדל יחסל היום את ביזיון נטישת גמלאי המשרד? לשר התקשורת החדש והטרי, ח"כ יועז הנדל, יש הזדמנות לבצע כבר היום, או לכל המאוחר מחר, את המהלך הכי חשוב שלו כשר: לבטל את החרפה המזעזעת של זריקת גמלאי מש' התקשורת מהמשרד ושדידת כספם. חשיפת עמדת הפרקליטות (האמתית) לגבי חובת מש' התקשורת וכל ארגון בשירות המדינה, לשמר קשר קבוע עם גמלאיו.

האם שר התקשורת הטרי יועז הנדל יחסל היום את ביזיון נטישת גמלאי המשרד? לשר התקשורת החדש והטרי, ח"כ יועז הנדל, יש הזדמנות לבצע כבר היום, או לכל המאוחר מחר, את המהלך הכי חשוב שלו כשר: לבטל את החרפה המזעזעת של זריקת גמלאי מש' התקשורת מהמשרד ושדידת כספם. חשיפת עמדת הפרקליטות (האמתית) לגבי חובת מש' התקשורת וכל ארגון בשירות המדינה, לשמר קשר קבוע עם גמלאיו.

https://bit.ly/YoazGimlaim

????????????????????????????????????