מערך הסייבר הלאומי: צפי למתקפות סייבר לציון "יום ירושלים האיראני" – אופ-ג'רוזלם. הפעילות צפויה להתרחש סביב התאריכים 14 עד 22 במאי 2020. בכוונת האקטיביסטים לייצר נוזקה, שמכונה על ידם "וירוס קורונה", שעמה ינסו לתקוף. במה יתמקדו ניסיונות התקיפה ומה מומלץ לארגונים ולציבור?

מערך הסייבר הלאומי: צפי למתקפות סייבר לציון "יום ירושלים האיראני" –
אופ-ג'רוזלם. הפעילות צפויה להתרחש סביב התאריכים 14 עד 22 במאי 2020. בכוונת האקטיביסטים לייצר נוזקה, שמכונה על ידם "וירוס קורונה", שעמה ינסו לתקוף. במה יתמקדו ניסיונות התקיפה ומה מומלץ לארגונים ולציבור?

https://bit.ly/2LqahDL