אבטחת מידע: עבודה מהבית – סירי, גוגל אסיסטנט, אלכסה: האם כדאי לכבות את העוזרות הדיגיטליות או להשאיר אותן פועלות ברקע? אמנם תפקידה העיקרי של עוזרת דיגיטלית הוא להיענות לכל בקשה, אך יש מצבים בהם עדיף, שהיא תנוח מעט. כאשר עובדים מהבית, העוזרת הדיגיטלית מאזינה תמיד

אבטחת מידע: עבודה מהבית – סירי, גוגל אסיסטנט, אלכסה: האם כדאי לכבות את העוזרות הדיגיטליות או להשאיר אותן פועלות ברקע? אמנם תפקידה העיקרי של עוזרת דיגיטלית הוא להיענות לכל בקשה, אך יש מצבים בהם עדיף, שהיא תנוח מעט. כאשר עובדים מהבית, העוזרת הדיגיטלית מאזינה תמיד, נותנת תשומת לב גבוהה, היא אינה כפופה לחוקים ולהסכמי הסודיות של הארגון/העסק מכיוון שאינה עובדת בהם ועלולה לחשוף מידע לזרים. מה מומלץ לעשות?

https://bit.ly/2Wrspn7