חוקרי הסייבר של אוניברסיטת בן-גוריון: ניתן לרגל ולהזליג מידע באמצעות ספק הכוח של המחשב. שוב הוכח ,שאמצעי הגנה, שנחשבו יעילים, ניתנים למעקף באמצעות שיטות תקיפה מתוחכמות. איך זה עובד?

חוקרי הסייבר של אוניברסיטת בן-גוריון: ניתן לרגל ולהזליג מידע באמצעות ספק הכוח של המחשב. שוב הוכח ,שאמצעי הגנה, שנחשבו יעילים, ניתנים למעקף באמצעות שיטות תקיפה מתוחכמות. איך זה עובד?

https://bit.ly/3dz8M25