השתוללות "עסקני ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת" נמשכת באין מפריע! הבטחות שר התקשורת והמנכ"ל, שהחסימות ב"קומה הכשרה" ע"י עסקני ועדת הרבנים תיפסקנה, היו "על הקרח" וספין. חשיפת עוד מקרים של חסימות, שנועדו להבטיח, שהשליטה ב"קומה הכשרה" תהיה בידי עסקני ועדת הרבנים ורק בידי החברה העסקית הקשורה לעסקני הוועדה. כל הפרטים.

השתוללות "עסקני ועדת הרבנים לענייני חסימות תקשורת" נמשכת באין מפריע! הבטחות שר התקשורת והמנכ"ל, שהחסימות ב"קומה הכשרה" ע"י עסקני ועדת הרבנים תיפסקנה, היו "על הקרח" וספין. חשיפת עוד מקרים של חסימות, שנועדו להבטיח, שהשליטה ב"קומה הכשרה" תהיה בידי עסקני ועדת הרבנים ורק בידי החברה העסקית הקשורה לעסקני הוועדה. כל הפרטים.

https://bit.ly/2xMAxVF