רשות התחרות ממשיכה להרוס את פריסת תשתיות הסיבים ומדרדרת את ישראל. במקום לדאוג, שתושבי ישראל, שמסוגרים בבתים בגלל מגפת הקורונה, יקבלו רוחבי פס טובים גם מבזק, הרשות לתחרות מטפלת בשטויות, שלא בתחום אחריותה, וממשיכה בלי הרף להתנכל לבזק ובכך דוחה את האפשרות לפריסה מסיבית של סיבים לבתים בישראל. ביזיון של רשות לתחרות, שמחסלת שוב ושוב את התחרות בתחום הקווי, בשירות של בעל אינטרסים אחד. פאשלה משפטית שטרם הסתיימה. כל הפרטים.

רשות התחרות ממשיכה להרוס את פריסת תשתיות הסיבים ומדרדרת את ישראל. במקום לדאוג, שתושבי ישראל, שמסוגרים בבתים בגלל מגפת הקורונה, יקבלו רוחבי פס טובים גם מבזק, הרשות לתחרות מטפלת בשטויות, שלא בתחום אחריותה, וממשיכה בלי הרף להתנכל לבזק ובכך דוחה את האפשרות לפריסה מסיבית של סיבים לבתים בישראל. ביזיון של רשות לתחרות, שמחסלת שוב ושוב את התחרות בתחום הקווי, בשירות של בעל אינטרסים אחד. פאשלה משפטית שטרם הסתיימה. כל הפרטים.

https://bit.ly/RashutTacharutBezeq