ממצאי סקר גלובלי של מקבלי החלטות IT לגבי תחום הענן והשימוש בו ע"י ארגונים. מובאות המלצות על דרכים להשגת שיפור משמעותי בעקביות ענן, תוך תקופה של 12-18 חודשים.

ממצאי סקר גלובלי של מקבלי החלטות IT לגבי תחום הענן והשימוש בו ע"י ארגונים. מובאות המלצות על דרכים להשגת שיפור משמעותי בעקביות ענן, תוך תקופה של 12-18 חודשים.

https://bit.ly/3aJcnc3